ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท : บริษัท พี.ไพร์ม  พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
วันที่ก่อตั้ง :  9 ธันวาคม 2553
สถานที่ตั้ง :

หมู่บ้านทิพวัล 80/1329 หมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

โทรศัพท์ :  02-384-0885-6, 09-0995-6890
กรรมการผู้จัดการ : คุณปริศนา มาลีนนท์