แนวคิดโครงการ

project_concept1

 

เดอร์ เซอร์คอน เรสซิเดนซ์ มีแนวความคิดในการออกแบบ โดยการจัดวางผังอาคารเป็นสักษณะรูปตัวยู(U-shape) ช่วยให้เปิดรับลมและระบายอากาศได้เต็มที่  ไม่ก่อให้เกิดความแออัด และ ด้วยลักศณะอาคารที่มีการลดหลั่น นอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามแล้วยังช่วยเปิดมุมมองและเพิ่มพื้นที่เปิดโล่งให้แก่อาคารด้วยแนวคิดดังอาคารจึงถูกกำหนดให้มีความสูงแค่ 6 ชั้น และจำนาวนห้องเพียง 66 ยูนิตเท่านั้น โดยแต่ละยูนิตได้ออกแบบให้มีช่องแสงขนาดใหญ่พร้อมกับจัดให้มีช่องกระจกในส่วนของลิฟท์โดยสารเพื่อเปิดมุมมองให้เห็นวิวสระว่ายน้ำและสวนสวยด้านหน้าโครงการ นอกจากจะทำให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องของพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารแล้วยังทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกใกล้ชิดและสัมผัสกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น